Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng dây an toàn

Thứ tư - 30/11/2022 22:47
Tổng quan về Hướng dẫn kỹ thuật về an toàn và sức khỏe
Dây đai an toàn là phương tiện bảo hộ dùng để phòng ngừa nguy cơ bị ngã khi làm việc trên cao, phải lựa chọn và sử dụng dây đai an toàn phù hợp với mục đích công việc.
Hướng dẫn sử dụng dây an toàn
Hướng dẫn sử dụng dây an toàn
1. Mục đích
- Hướng dẫn này dựa trên Điều 27 của Đạo luật An toàn và Vệ sinh Lao động (sau đây gọi là Đạo luật) và Tiêu chuẩn An toàn và Sức khỏe Công nghiệp
- Phù hợp với quy định tại Chương 6 Phần 1 của Nội quy (gọi tắt là Quy định An toàn vệ sinh lao động)
- Bằng cách thiết lập các hướng dẫn sử dụng dây an toàn để ngăn ngừa tai nạn do ngã của người lao động
- Với mục đích phòng ngừa thiên tai.
2. Phạm vi áp dụng
Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các công trường xây dựng, nơi có nguy cơ công nhân bị ngã.
3. Định nghĩa các thuật ngữ
(1) Các định nghĩa về thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn này như sau.
- (A) “Đai thắt lưng” là bộ phận có hình dạng như thắt lưng được đeo quanh eo với mục đích nâng đỡ cơ thể.
- (B) “Đai hỗ trợ” dùng để chỉ một bộ phận hình đai chồng lên đai và dùng để áp vào cơ thể khi sử dụng móc treo hình chữ U.
- (C) “D-ring” là vòng kim loại hình chữ D được sử dụng để nối dây đai lưng hoặc day đai an toàn toàn thân với dây buộc.
- (D) “Vòng góc” đề cập đến một vòng kim loại hình chữ nhật được sử dụng để kết nối dây đai lưng hoặc day đai an toàn toàn thân với khóa hãm trượt.
- (E) “Móc khóa” dùng để chỉ một thiết bị kim loại được gắn vào phần cuối của dây đai hoặc đai an toàn để đeo trên người.
- (F) “Móc treo carabiner” là một thiết bị kim loại để kết nối với dây buộc và thiết bị treo hoặc vòng chữ D.
- (G) “Khóa điều chỉnh dây” là một thiết bị kim loại được gắn vào dây để điều chỉnh độ dài của dây buộc.
- (H) “Vòng hình số 8” là vòng kim loại hình số 8 được sử dụng để nối móc khóa hoặc móc treo carabiner với dây buộc khi sử dụng đai an toàn làm móc treo.
- (I) “Dây buộc” dùng để chỉ một bộ phận dạng dây để nối dây đai lung hoặc dây đai an toàn toàn than với dây cứu sinh hoặc thiết bị treo khác như kết cấu.
- (J) “Dây buộc phụ” là vòng và móc khóa để tránh vô tình rơi khi móc khóa hoặc móc treo carabiner được gắn vào hoặc tháo ra khỏi vòng chữ D của đai đỡ ​​cho móc hình chữ U khi đai an toàn được sử dụng như một Móc hình chữ U. Nó đề cập đến một bộ phận hình chuỗi được trang bị móc hoặc carabiner được sử dụng để kết nối thiết bị.
- (K) “Dây treo móc chữ U” là phương pháp đảm bảo an toàn cho cơ thể bằng cách xoay dây buộc của đai an toàn theo hình chữ U trên kết cấu, v.v., kết nối móc khóa hoặc móc treo carabiner với vòng chữ D, và một bộ điều chỉnh đàn hồi cho từng vòng, v.v.
- (L) “Dây treo một móc ” là phương pháp ngăn ngừa nguy cơ ngã bằng cách cố định một đầu của dây buộc vào vòng chữ D và cố định móc khóa hoặc móc treo carabiner vào kết cấu hoặc dây cứu sinh.
- (M) “Dây đai an toàn toàn thân” là bộ phận hình dây đai được đeo khắp cơ thể với mục đích nâng đỡ cơ thể.
- (B) “Khóa hãm trượt” đề cập đến một thiết bị kim loại được trang bị thiết bị khóa tự động và được kết nối với dây buộc và dây cứu sinh thẳng đứng để ngăn cơ thể rơi xuống.
- (O) “Hộp chống rơi tự rút” đề cập đến một thiết bị kim loại được kết nối với dây đai an toàn toàn than và được trang bị một thiết bị khóa tự động có thể ngăn chặn cú ngã trong trường hợp bị ngã và tự động co dây buộc.
- (U) “Dây cứu sinh dọc” đề cập đến một dây cố định linh hoạt hoặc cứng nhắc như dây thừng hoặc thanh ray, là một bộ phận hình sợi dây hỗ trợ bộ phận chống rơi để ngăn rơi trong trường hợp bị ngã.
- (F) “Giảm chấn” là bộ phận được kết nối với dây buộc hoặc dây cứu sinh thẳng đứng có chức năng giảm thiểu tải trọng tác động lên cơ thể trong trường hợp bị ngã.
(2) Thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn này được định nghĩa trong nghị định thi hành của cùng một Đạo luật, quy tắc thi hành của cùng một Đạo luật và các quy định về an toàn và sức khỏe, ngoại trừ các trường hợp được quy định trong hướng dẫn này và các quy định đặc biệt.
4. Chủng loại và tên gọi dây đai an toàn
4.1 Các loại dây an toàn
Các loại đai an toàn được trình bày trong <Bảng 1> và <Hình 1>.
<Bảng 1> Các loại đai an toàn
Loại Xếp hạng Phân loại sử dụng Mục đích sử dụng
Dây đai lưng (loại B), Dây đai an toàn toàn thân (loại H) Loại 1 Dây treo móc chữ U Nó còn được gọi là dây quàng trụ, và được sử dụng cho những công việc đòi hỏi cơ thể phải được hỗ trợ bởi dây đai an toàn.
Loại 2 Dây treo một móc Một bệ làm việc được lắp đặt để cơ thể không cần dựa vào dây đai an toàn và được sử dụng để bảo vệ cơ thể trong trường hợp vô tình bị ngã.
Loại 3 Dây treo một móc, Dây treo móc chữ U dùng chung  
Dây đai an toàn toàn thân (loại H) Loại 4 Hộp chống rơi tự rút Trong trường hợp bị ngã, nó được trang bị một thiết bị cuộn dây tự động có thể ngăn chặn sự rơi và một thiết bị kim loại tự động co dây buộc để tránh rơi từ trên cao xuống.
Loại 5 Khóa hãm trượt Được sử dụng khi đi lên hoặc xuống theo phương thẳng đứng của nhà cao tầng, khung thép, tháp thép,..

<Hình 1> Các loại đai an toàn
4.2 Tên
Tên của từng bộ phận của đai an toàn được hiển thị trong <Hình 2>.
Hướng dẫn sử dụng dây an toàn
[Hình 2] Tên đai an toàn
Đai thắt lưng
Đai an toàn toàn thân
Đai đỡ
Dây buộc
Dây buộc phụ trợ
Dây cứu sinh dọc
Vòng chữ D
Vòng đơn
Vòng hình 8
Móc (Hook)
Móc phụ
Móc treo (Carabiner)
Khóa đai
Khóa điều chỉnh dây
Khóa hãm trượt
5. Những trường hợp làm việc phải đeo dây an toàn
Phải đeo dây an toàn trong công việc có nguy cơ bị ngã và những nơi có nguy cơ bị ngã như sau.
(1) Làm việc ở nơi không có giàn giáo (chiều rộng 40cm).
(2) Làm việc ở nơi không có lan can cho dù có giàn giáo.
(3) Khi làm việc với phần thân trên nhô ra khỏi lan can.
(4) Làm việc ở nơi có khoảng cách giữa sàn làm việc và kết cấu từ 30 cm trở lên và không có biện pháp bảo vệ theo phương ngang.
6. Lựa chọn đai an toàn
Khi chọn đai an toàn, phải chọn đai an toàn phù hợp với mục đích sau.
(1) Dây đai an toàn loại 1 không ổn định ngay cả khi có chỗ để chân, chẳng hạn như công việc trên cột điện nên chỉ có thể vận hành khi một phần trọng lượng cơ thể được đỡ trên dây treo móc chữ U.
(2) Dây đai an toàn loại 2 chỉ được sử dụng cho dây treo một móc và được sử dụng khi chỗ đứng được bảo đảm để hoạt động mà không cần dựa vào dây đai an toàn. Tuy nhiên, loại có móc gắn ở đầu dây được sử dụng khi dây đai an toàn được lắp chỉ với dây đỡ thẳng đứng.
(3) Dây đai an toàn loại 3 phù hợp để sử dụng với dây treo một móc và dây đai an toàn chữ U. Đặc biệt, tốt nhất là sử dụng dây phụ trợ để tránh bị rơi khi móc và tháo móc khi làm việc trên dây treo móc chữ U.
(4) Cấu trúc của đai an toàn có gắn hộp chống rơi tự rút phải tuân theo các mục sau.
(A) Dây an toàn được gắn với hộp chống rơi tự rút chỉ được sử dụng với dây an toàn toàn than như một phương pháp nâng đỡ cơ thể.
(B) Đối với các hộp chống rơi tự rút, phải chỉ định thời gian sử dụng định mức.
(C) Dây của hộp chống rơi tự rút phải là dây thừng, dây vải hoặc dây cáp thép và trong trường hợp là dây cáp thép, đường kính danh nghĩa tối thiểu phải từ 4 mm trở lên.
(5) Kết cấu của dây đai an toàn có khóa hãm trượt phải phù hợp với các hạng mục sau.
(A) Dây đai an toàn được gắn với khóa hãm trượt chỉ được sử dụng với dây đai an toàn toàn thân làm phương pháp nâng đỡ cơ thể và phải có dây cứu sinh thẳng đứng.
(B) Dây buộc nối giữa khóa hãm trượtdây đai an toàn toàn thân phải càng ngắn càng tốt và phải là dây thừng, dây cáp dẹt hoặc dây xích.
(C) Phần kết nối của dây cứu sinh thẳng đứng với hệ thống treo phải được kết nối chắc chắn với hệ thống treo bằng cách lắp móc hoặc móc treo carabiner.
(D) Dây cứu sinh thẳng đứng phải là dây mềm, v.v., và phải được kéo căng bằng phương pháp thích hợp để ngăn chặn sự cố của khóa hãm trượt lắc do dây cứu sinh không cố định.
7. Sử dụng dây an toàn
(1) Đai lưng an toàn phải được đeo theo phương pháp đeo được chỉ định bên dưới.
(A) Đai lưng phải được đeo chắc chắn gần bán kính để giảm thiểu tác động lên người lao động trong trường hợp bị ngã và không rơi về phía chân khi đỡ ngã.
(B) Khóa đai phải được sử dụng đúng cách và phần cuối của dây đai phải đi qua lối đi của dây đai.
(C) Khi sử dụng khóa điều chỉnh độ dài dây, mỗi vòng phải được treo đúng cách và phải cẩn thận để không cuộn phần cuối vào đai lưng hoặc quần áo lao động.
(D) Khi sử dụng dây treo móc chữ U, không gắn bất cứ thứ gì có thể móc móc vào vòng chữ D hoặc vòng đơn của đai lưng để tránh móc bị treo nhầm vào thứ khác ngoài vòng đơn hoặc vòng chữ D.
E) Sau khi đeo, hãy đặt trọng lượng của bạn ở từng trạng thái trên mặt đất và kiểm tra xem có bất thường nào ở từng bộ phận hay không trước khi sử dụng.
(F) Vật đỡ dây đai an toàn phải có kết cấu giúp dây không bị bong ra hoặc rơi ra do chuyển động của dây, đồng thời phải đủ khả năng chịu va đập.
(G) Nếu vật đỡ dây đai an toàn có góc nhọn có thể làm dây bị đứt trong trường hợp bị ngã, thì phải thực hiện đủ biện pháp để ngăn dây tiếp xúc với góc nhọn.
(2) Để sử dụng dây treo một móc, phải tuân thủ các vấn đề sau.
(A) Phải sử dụng dây đai an toàn loại 2 trong phạm vi 1,5m.
(B) Vị trí của kết cấu đỡ dây đai an toàn phải cao hơn vị trí của dây đai, và phải chọn vị trí cao hơn nếu không có vấn đề gì với công việc.
(C) Khi sử dụng khóa điều khiển dây, chiều dài của dây phải được điều chỉnh dài ngắn trong phạm vi không gây cản trở cho công việc.
(D) Nếu có nguy cơ trơn trượt hoặc ma sát khi làm việc trên kết cấu thẳng đứng hoặc mái dốc, thiết bị phải được gia cố hoặc phải lắp đặt dây hỗ trợ.
(E) Trong trường hợp bị rơi và lắc khi đang treo, móc treo phải được lắp đặt ở vị trí không va chạm với các vật thể.
(F) Khi được sử dụng ở nơi có độ cao thấp so với sàn nhà, nó phải được lắp đặt trên kết cấu có chiều dài ít nhất gấp đôi chiều dài của dây tính từ sàn nhà. Nếu không thể do chiều dài của dây, nên rút ngắn chiều dài của dây để sử dụng dây an toàn loại 3 hoặc 4.
(G) Trong trường hợp bị ngã, sàn tiếp đất phải thấp hơn độ cao của cơ thể rơi từ vị trí có sợi dây đỡ.
(3) Khi sử dụng dây treo móc chữ U, phải tuân thủ các vấn đề sau.
(A) Phải sử dụng dây đai an toàn Loại 1, Loại 3 hoặc Loại 4 làm dây treo móc chữ U, đồng thời phải sử dụng dây phụ trợ Loại 1 và Loại 3 và móc phụ Loại 4 để tránh bị ngã khi móc vào và tháo ra.

(B) Kiểm tra xem móc đã được treo chắc chắn chưa, khi di chuyển không được thả tay đột ngột mà phải di chuyển dần trọng lượng cơ thể để kiểm tra xem có gì bất thường không mới thả tay ra.
(C) Phải cẩn thận sao cho vị trí của dây quấn quanh cột hoặc kết cấu không thấp hơn vị trí của đai đeo quanh thắt lưng.
(D) Chiều dài của dây phải là chiều dài tối thiểu cần thiết cho công việc.
(E) Dây phải được lắp đặt ở nơi mà dây không trượt xuống trong quá trình chống rơi.
(4) Việc sử dụng đai an toàn có gắn kẹp phải tuân theo những điều sau.
(A) Phải sử dụng đai an toàn có kẹp Loại 1 hoặc Loại 2 bằng cách cài đặt kẹp ở đầu dây vào dây đỡ dọc bằng nhựa tổng hợp.
(B) Dây đỡ phải có độ bền kéo từ 2.340kg trở lên theo độ dày được chỉ định trên kẹp.
(C) Khi cài đặt kẹp vào dây đỡ, hãy đảm bảo rằng các hướng lên và xuống được chỉ định trên kẹp không sai và thiết bị ngăn tách phải được vận hành một cách chắc chắn.
(5) Trong trường hợp gắn vào một sợi dây hỗ trợ thẳng đứng và sử dụng nó, phải tuân thủ các vấn đề sau.
(A) Trong trường hợp lắp đai an toàn vào dây đỡ bằng sợi tổng hợp có móc hoặc móc carabiner, thì móc hoặc móc carabiner phải được móc vào móc gắn với dây đỡ.
(B) Số lượng công nhân sử dụng một sợi dây hỗ trợ được giới hạn ở một người.
(C) Vị trí của đai gắn vào eo không được cao hơn vị trí của kẹp gắn vào dây đỡ.
(D) Trong trường hợp bị ngã, nó phải được sử dụng để nó không va chạm với các vật thể khác trong khi được hỗ trợ.
(E) Trong trường hợp sử dụng dây đỡ bằng sợi tổng hợp dài, phải sử dụng dây sao cho không tiếp xúc với chướng ngại vật ở phía dưới khi đỡ ngã.
(6) Trong trường hợp gắn vào một sợi dây hỗ trợ nằm ngang và sử dụng nó, phải tuân thủ các vấn đề sau.
(A) Nếu không có cấu trúc nào có thể gắn đai an toàn vào dây đỡ ngang và quy trình làm việc yêu cầu chuyển động ngang hoặc chuyển động ngang thường xuyên trong khi làm việc, hãy lắp đặt nó ở vị trí cao hơn chiều cao của đai và lắp đặt đai an toàn trên dây đỡ ngang. Nó phải được sử dụng với một cái móc hoặc móc treo carabiner.
(B) Số lượng công nhân sử dụng một dây hỗ trợ là 1 người.
(C) Nó nên được sử dụng để không va chạm với các vật thể trong trường hợp rơi và lắc.
(D) Trong trường hợp sử dụng dây sợi tổng hợp làm dây đỡ, phải sử dụng sao cho không tiếp xúc với chướng ngại vật ở phía dưới khi chống rơi.
8. Kiểm tra dây an toàn
Người chịu trách nhiệm được chỉ định và kết quả hoặc các vấn đề cần thiết cho việc quản lý sẽ được ghi vào sổ quản lý để kiểm tra, bảo trì, lưu trữ và xử lý dây đai an toàn theo các tiêu chuẩn được quy định dưới đây.
(1) Dây đai bị mài mòn, trầy xước, xoắn, đổi màu do hóa chất
(2) Mòn, đứt, nới chỉ may
(3) Mòn, nứt, biến dạng phần cứng, nóng chảy do chập điện, tình trạng của đinh tán hoặc lò xo
(4) Dây bị mài mòn, đứt dây, sai sót, biến dạng do nhiệt, biến dạng như nới lỏng, biến màu do hóa chất
(5) Về giới hạn sử dụng theo mức độ hư hỏng của từng bộ phận, cần xem xét chất liệu, kích thước, cấu trúc và điều kiện sử dụng của các bộ phận. độ bền của dây Như thể hiện trong Bảng 2> và <Bảng 3>.
<Bảng 2> Tính chất của vật liệu được sử dụng cho dây đai và dây thừng
Thể loại Vật liệu Nylon Vinylon Polyester
Tầm quan trọng 1.14 1.26 - 1.30 1.3
Khả năng chịu nhiệt Điểm hóa mềm: 180
Điểm nóng chảy: 215-220
Điểm hóa mềm: 220-230
Điểm nóng chảy: không rõ ràng
Điểm hóa mềm: 238-240
Điểm nóng chảy: 255-260
Mối quan hệ với sức bền ở trạng thái tự nhiên Sức bền bị suy giảm Hầu như không suy giảm sức bền Hầu như không suy giảm sức bền
Khả năng chống axit Nó bị phân hủy một phần trong axit clohydric mạnh, axit sunfuric và axit axetic, nhưng độ mạnh hầu như không giảm trong axit clohydric 7% và axit axetic 20%. Nó bị kéo dài hoặc bị phân hủy trong axit clohydric mạnh, axit sunfuric hoặc axit axetic, nhưng độ bền của nó hầu như không giảm trong axit clohydric 10% hoặc axit lactic 30%. Độ bền hầu như không giảm trong axit clohydric 35%, axit sunfuric 75% và axit axetic 60%.
Khả năng chống kiềm Độ bền hầu như không giảm trong dung dịch xút 50% và dung dịch amoniac 28%. Trong dung dịch xút ăn da 50%, độ bền hầu như không giảm. Trong dung dịch xút 10% và dung dịch amoniac 28%, độ bền hầu như không giảm.
<Bảng 3> Độ bền kéo của dây
Đường kính (mm) Độ bền kéo (tấn)
  Dây nylon Dây vinylon
10
11
12
14
16
1.85
2.21
2.80
3.73
4.78
0.95
1.13
1.37
1.83
2.34
9. Bảo dưỡng dây đai an toàn
Việc bảo trì nên được thực hiện thường xuyên, và nếu cần thiết, nó nên được thực hiện thường xuyên theo những điều sau.
(1) Nếu dây đai hoặc dây bị bẩn, hãy giặt bằng nước ấm hoặc chất tẩy rửa trung tính, xả kỹ và để khô tự nhiên ở nơi thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp.
(2) Nếu dây đai hoặc dây bị dính sơn, không được sử dụng dung môi mà hãy lau sạch bằng vải.
(3) Nếu phần cứng bị nước làm ướt, hãy lau sạch bằng vải khô và bôi nhẹ dầu chống gỉ.
(4) Các bộ phận quay của phần cứng phải được bôi trơn thường xuyên.
10. Bảo quản dây đai an toàn
Dây đai an toàn phải được cất giữ ở những vị trí sau:
(1) Nơi không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời
(2) Nơi thông thoáng và khô ráo.
(3) Nơi không có chất ăn mòn
(4) Nơi gần đó không có lửa.
11. Loại bỏ dây đai an toàn
Dây đai an toàn rơi vào các điều kiện sau phải được loại bỏ.
(1) Các dây rơi vào các trường hợp sau đây sẽ bị loại bỏ.
(A) Hư hỏng dây đai.
(B) Những thứ bị thay đổi bởi sơn, dầu, hóa chất, bụi bẩn, v.v.
(C) Với vòng xoắn
(D) Nới lỏng mặt cắt ngang
(2) Đai thắt lưng nằm trong các điều kiện sau sẽ bị loại bỏ.
(A) Hư hỏng hoặc biến dạng hơn 1 mm ở đầu hoặc chiều rộng.
(B) Bị sờn nghiêm trọng ở cả hai đầu.
(3) Nếu dây đai có bất kỳ khuyết tật nào sau đây, thì phải loại bỏ.
(A) Có chỗ chùng ở bộ phận may
(B) Một hoặc nhiều chỉ may bị cắt.
(C) Chỉ khâu bị mài mòn nghiêm trọng.
4) Nên loại bỏ các vòng chữ D tương ứng với các hạng mục sau.
(A) Vết thương sâu từ 1 mm trở lên.
(B) Bị biến dạng nặng đến mức có thể nhìn thấy được
(C) Tổng thể rỉ sét
(5) Phải loại bỏ các móc và khóa tương ứng với các hạng mục sau.
(A) Hư hỏng bên trong móc và và phần móc.
(B) Hư hỏng với độ sâu từ 1 mm trở lên ở bên ngoài móc.
(C) Hoạt động kém của thiết bị ngăn tách
(D) Rỉ sét toàn bộ.
(E) Những cái bị biến dạng hoặc buộc chặt kém.
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây